Ημ/νια Θέμα Αρχείο

31/12/2014

Επείγουσες διορθώσεις επί των Αποφάσεων κατανομής και τοποθέτησης των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κρά

Αρχείο

31/12/2014

Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης

Αρχείο

29/12/2014

Ενημέρωση για τον Νόμο 4315/2014 που δίνει την δυνατότητα στους πρωην δημοτικούς αστυνομικούς να παρ

Αρχείο

18/12/2014

Αποτελέσματα εκλογών αιρετών μελών Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης

Αρχείο

13/11/2014

Κατάθεση τροπολογίας για τον Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αρχείο

11/11/2014

Κατανομή και κατάταξη του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης

Αρχείο

06/11/2014

Μετακινήσεις υπαλλήλων

Αρχείο

31/10/2014

Αλλαγή ημερομηνίας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Αρχείο

30/10/2014

Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για αντιμετώπιση ιού Ebola

Αρχείο

30/10/2014

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Αρχείο

30/10/2014

Απόρριψη αιτήματος χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής σε σωφ/κό υπάλληλο

Αρχείο

25/9/2014

Απόφαση 44ου Τακτικού Συνεδρίου για τις εισφορές μελών

Αρχείο

25/09/2014

Ενημερωτικό Σημείωμα για ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό π. Δημοτικών Αστυνομικών στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης

Αρχείο

05/09/2014

Νέα απάντηση στο έγγραφο της ΠΟΥΕΦ

Αρχείο

28/8/2014

Ενημέρωση για την πορεία της αξιολόγησης

Αρχείο

28/7/2014

Απάντηση ΠΟΥΕΦ για πρόσκληση σε κοινές διεκδικήσεις

Αρχείο

15/07/2014

Προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων

Αρχείο

14/07/2014

Επιστολή για την δυνατότητα παραμονής των πρώην δημοτικών αστυνομικών στα καταστήματα κράτησης

Αρχείο

8/7/2014

Αντικαταστάσεις Συνέδρων ΟΣΥΕ

Αρχείο

08/07/2014

Πρόγραμμα 44ου Τακτικού Συνεδρίου ΟΣΥΕ

Αρχείο

7/7/2014

Σύγκληση Δ.Σ ΟΣΥΕ 10/7/2014

Αρχείο

7/7/2014

Πρόσκληση Ελεκτικής Επιτροπής ΟΣΥΕ για έλεγχο ταμείου

Αρχείο

16/06/2014

Δημοσίευση ΚΥΑ για νυχτερινά - εξαιρέσιμα ΒΆ εξαμήνου 2014

Αρχείο

02/06/2014

Χορήγηση Κανονικής ¶δειας στους νέους συναδέλφους (π. Δημ/κούς Αστ/κούς)

Αρχείο

15/05/2014

Τροποποιήσεις στην Υπερωριακή Εργασία κλπ

Αρχείο

12/5/2014

Σημεία Εξυπηρέτησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ για ασφαλισμένους τ. ΟΠΑΔ

Αρχείο

12/5/2014

Απάντηση ΥΔΜΕΔ για βαθμολογική/ μισθολογική αναγνώριση στον ιδιωτικό τομέα

Αρχείο

07/05/2014

Αύξηση πιστώσεων νυκτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας

Αρχείο

02/05/2014

Έκπτωση για τους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων στην εταιρία Mr.KTEO

Αρχείο

02/05/2014

Ένταξη των σωφρονιστικών υπαλλήλων στους δικαιούχους μειωμένου εισιτήριου για το μουσείο της Ακρόπολ

Αρχείο

02/05/2014

Εκπτώσεις σε προγράμματα Vodafone

Αρχείο

2/5/2014

Παράταση νέων εκθέσεων αξιολόγησης

Αρχείο

25/4/2014

Αίτημα για εκλογική αποζημίωση (Ευρωεκλογές 2014)

Αρχείο

28/4/2014

Υπουργική Απόφαση εμφάνισης π. Δημοτ. Αστυν. στα Καταστήματα Κράτησης

Αρχείο

25/4/2014

Κανονική ¶δεια κατά το διάστημα των εκλογών

Αρχείο

25/4/2014

Υπουργική Απόφαση απογευματινής υπερωριακής εργασίας Β εξαμήνου 2014

Αρχείο

14/4/2014

Εγκύκλιος ΥΔΜΕΔ για αξιολόγηση προσωπικού

Αρχείο

14/4/2014

Κατάργηση ΟΠΑΔ και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Αρχείο

10/3/2014

Έγγραφο προς Γεν. Γραμματέα Υπ. Δικ/νης για οφειλόμενα νυκτερινά 2013

Αρχείο

5/3/2014

Ενημερωτίκο σήμειωμα Ν.4242/2014 άρθρο 19 (αποφυλάκιση ασθενών κρατουμένων)

Αρχείο

28/02/2014

Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Αρχείο

19/2/2014

¶δεια ανατροφής τέκνου (ΥΔΜΕΔ)

Αρχείο

19/2/2014

Μεταφορά Κανονικής ¶δειας

Αρχείο

11/2/2014

Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ ΟΣΥΕ

Αρχείο

11/2/2014

Κοινοποίηση απάντησης Υπ. Δικαιοσύνης για παραχώρηση φύλαξης σε ιδιώτες

Αρχείο

7/2/2014

Κοινοποίηση απάντησης Υπ. Δημοσ. Τάξεως για παραχώρηση φύλαξης σε ιδιώτες

Αρχείο

04/02/2014

Κοινοποίηση νυχτερινών κτλ. 1/1/2013 έως 21/2/2013 και 1/4/2013 έως 8/4/2013

Αρχείο

20/01/2014

Έκδοση απόφασης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (πικέτα)

Αρχείο

16/01/2014

Ενημέρωση για ερώτηση βουλευτών για παραχώρηση φύλαξης σε ιδιώτες

Αρχείο

16/01/2014

Ενημέρωση για απάντηση Υπουργού Δικ/σύνης σχετικά με συνθήκες εργασίας σωφρονιστικών υπαλλήλων

Αρχείο


Τελευταία Νέα

Δελτίο Τύπου για την άδεια στον Δ. Κουφοντίνα (βλ. Δελτία Τύπου)

Δελτίο τύπου για εμπρηστική επίθεση κατά συναδέλφισσας (Βλέπε Δελτία Τύπου)
Ημερολόγιο