Νομοθεσία


Ημ/νια Θέμα Αρχείο

1984

1505/1984 Ενιαίο Μισθολόγιο

Αρχείο

1978

ΠΔ 904/78 Επίδομα Ειδικών Συνθηκών

Αρχείο

1976

ΠΔ 602/76 Οργανισμός Υπ. Δικαιοσύνης-Φυλακών

Αρχείο

1977

692/1977 Ρυθμίσεις Θεμάτων Προσωπικού Φυλακών-Αποσπάσεις

Αρχείο

2003

Ν 3205/2003 Μισθολογικές Ρυθμίσεις

Αρχείο

1989

ΦΕΚ 440/89 Επίδομα Επικίνδυνης Και Ανθυγιεινής Εργασίας

Αρχείο

1997

Ν 2470/97 Ενιαίο Μισθολόγιο 1997

Αρχείο

9/2/2007

Ν.3528/07 Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας

Αρχείο

2005

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚΚ Νέων

Αρχείο

1999

Σωφρονιστικός Κώδικας

Αρχείο

20/9/2010

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας για Διαδοχική ασφάλιση

Αρχείο

3/9/2010

Απόφαση Νυκτερινών και Εξαιρεσίμων 2008

Αρχείο

26/5/2010

N.3849/2010 άρθρο 17 Εγκληματική βία κατά προσωπικού φυλακών

Αρχείο

1975-1986-2001

Σύνταγμα της Ελλάδος - Αστικός και Ποινικός Κώδικας - Κώδικας Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας

Αρχείο

2/3/2011

Μελέτη για τις μισθολογικές εξελίξεις στο δημόσιο

Αρχείο

18/2/2011

Νυκτερινά και Εξαιρέσιμα Α' Εξαμήνου 2011

Αρχείο

16/6/2011

Ν. 3979 άρθρο 41 παρ. γ "Ωράριο Εργασίας"

Αρχείο

22-8-2011

Νέο Συνταξιοδοτικό Καθεστώς Φυλακτικού προσωπικού (Ν.4002/22-8-2011, άρθρο 1 παρ.11-β)

Αρχείο

27/10/2011

Ενιαίο Μισθολόγιο, Βαθμολόγιο κτλ 2011

Αρχείο

31/10/2011

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για το Νέο Μισθολόγιο

Αρχείο

15/11/2011

Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για το νέο Μισθολόγιο

Αρχείο

3/11/2011

Διευκρινίσεις για το ωράριο εργασίας, Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Αρχείο

10/11/2011

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Νέες Ρυθμίσεις Δανείων

Αρχείο

23/11/2011

ΤΕΑΔΥ - Αλλαγή τρόπου πληρωμής επικουρικών συντάξεων

Αρχείο

8/3/2012

Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών - παράταση διαφοράς μισθού

Αρχείο

14/3/2012

Ν. 4057/2012 - Νεό Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων, Πολιτικών Υπαλλήλων

Αρχείο

08/05/2012

¶σκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων

Αρχείο

08/05/2012

Εκλογική απόφαση για εκλογές 2012

Αρχείο

08/05/2012

Απόφαση συγκρότησης εκλογικών συνεργείων

Αρχείο

3/5/2012

Εγκύκλιος Υπ. Διοικ/κης Μεταρ/σης για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων κτλ.

Αρχείο

24/2/2012

KYA επικίνδυνο και ανθυγιεινό επίδομα

Αρχείο

21/5/2012

Κ.Υ.Α για άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων (17/6/2012)

Αρχείο

15/06/2012

Απόφαση συγκρότησης εκλογικών συνεργείων (17/6/2012)

Αρχείο

6/9/2012

Κατανομή νυκτερινών και εξαιρέσιμων Αυγούστου Σεπτεμβρίου 2012

Αρχείο

12/11/2012

N.4093/2012 Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο (συνταξιοδοτικό, διαφορά μείωσης μισθού κτλ)

Αρχείο

5/12/2012

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 237/5-12-2012) άρθρο 16

Αρχείο

13/12/2012

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις φυλακές και τα ιδρύματα αγωγής

Αρχείο

22/02/2013

ΦΕΚ Β' 386/21-2-2013 Κατανομή υπαλλήλων κινητικότητας - Καταστήματα Κράτησης

Αρχείο

19/3/2013

N. 4138 (ΦΕΚ Α' Αρ. Φυλ.72) άρθρο 13 - Διάθεση κατασχεμένων οχημάτων στα Καταστήματα Κράτησης

Αρχείο

20/3/2013

N.4139/2013 (ΦΕΚ Α'αρ.φύλ.74), άρθρα 80,90,91 και 101 - Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες δ

Αρχείο

26/03/2013

Γνωμοδότηση ΝΣΚ περι μειωμένου ωραρίου για υπαλλήλους ΑΜΕΑ (και προστάτες)

Αρχείο

26/03/2013

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης περί μειωμένου ωραρίου υπαλλήλου ΑΜΕΑ

Αρχείο

8/4/2013

Υπουργική Απόφαση για πικέτα από 1/4/2013 έως 31/12/2013

Αρχείο

9-4-2013

ΦΕΚ Β 837/9-4-2013 Καθορισμός νυκτερινών και εξαιρέσιμων από 1/4/2013 έως 31/12/2013

Αρχείο

26/4/2013

ΦΕΚ Β 1036/26-4-2013 Κατανομή νυκτεριών και εξαιρέσιμων από 9/4/2013 έως 31/12/2013

Αρχείο

29-4-2013

N. 4151/2013 "Προκαταβολή σύνταξης κτλ"

Αρχείο

20/6/2013

Απόφαση ΓΛΚ για προκαταβολή σύνταξης

Αρχείο

17/6/2013

ΦΕΚ 608/17-6-2013 κινητικότητας υπαλλήλων προς Καταστήματα Κράτησης

Αρχείο

8/8/2013

Αποφάσεις νυκτερινών και εξαιρέσιμων 2012 - ΦΕΚ Β αρ. φύλ. 1922/8-8-2013

Αρχείο

6/11/2013

N. 4205/2013 Ηλεκτρονική Επιτήρηση κρατουμένων κτλ

Αρχείο

15/11/2013

Δημιουργία Κλειστών Τμημάτων Κράτησης στις Αγροτικές Φυλακές

Αρχείο

28/11/2013

Νόμος 4210/2013 "Ρυθμίσεις Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες δι

Αρχείο

3/1/2014

Εγκύκλιος του Υπ. Δοικ. Μεταρ. για τον Ν.4210/2013 (άδειες ανατροφής τέκνου, αναρρωτικές άδειες κτλ)

Αρχείο

26/3/2014

N. 4250/2014 Κεφάλαιο Γ - Αξιολόγηση Προσωπικού Δημοσίων Υπηρεσιών

Αρχείο

7/4/2014

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για Αξιολόγηση Προσωπικού

Αρχείο

28/8/2014

Νεός Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Α αρ. φυλ. 168/28-8-2014)

Αρχείο

11/11/2014

Κατανομή θέσεων προσωπικού

Αρχείο

11/11/2014

Κατάταξη προσωπικού

Αρχείο

31/12/2014

Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης

Αρχείο

28/04/2015

«Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης ΓΆ τύπου και άλλες διατάξεις

Αρχείο

11/5/2015

N. 4325/2015 "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης κτλ"

Αρχείο

8/5/2015

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για νέο νόμο και Πειθαρχικά

Αρχείο

08/01/2016

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών για το νέο μισθολόγιο ν.4354/2015

Αρχείο

01/04/2016

Εγκύκλιος Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4369/2016 και την βαθμολογική κατάταξη

Αρχείο

15/04/2016

Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης Προσωπικού στα Μ.Κ. και στους Βαθμούς

Αρχείο

2/12/2016

Ν. 4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας κτλ.

Αρχείο

8/12/2016

Νέα Εγκύκλιος Υπ. Διοικ/κής Ανασ/σης για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου

Αρχείο

22/12/2016

Ενημερωτικό σημείωμα για συνταξιοδοτικές αποδοχές

Αρχείο

22/12/2016

Ερμηνευτική εγκύκλιος 4440/2016 (άδειες τέκνου κτλ.)

Αρχείο

30/1/2017

Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας

Αρχείο

01/02/2017

Δικαιολογητικά για την καταβολή νυκτερινών, εξαιρέσιμων κτλ

Αρχείο

20/02/2017

Νέα εγκύκλιος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου

Αρχείο

13/09/2017

Νέος Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αρχείο

19/09/2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των ε

Αρχείο

03/01/2018

Απόφαση νυκτερινών και εξαιρεσίμων 2018

Αρχείο

4/7/2018

Κατάθεση ένστασης πειθαρχικού

Αρχείο

14/09/2018

Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ.1 του

Αρχείο

28/9/2018

Εγκύκλιος Υπουργείου Δοικ. Ανασυγκρότησης περί καθηκόντων υπαλλήλου

Αρχείο

24/10/2018

Γνωμοδότηση Επιτροπής για ΒΑΕ


18/03/2019

Εγκύκλιοι Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αρχείο


Τελευταία Νέα

Αίτημα επίσπευσης του διαγωνσιμού 6Κ/2018 (βλ. Αλληλογραφία - Εξερχόμενα)

Δελτίο Τύπου ΟΣΥΕ για την κατάσταση στις Φυλακές (22/9/2020 βλ. Δελτία Τύπου)

Δελτίο Τύπου ΟΣΥΕ για τις απαγορεύσεις ειδικών αδειών από την Γενική Γραμματέα (βλ. Δελτία Τύπου 28/9/2020)

Επαναλαμβανόμενες ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΥΕ (βλ. Κινητοποιήσεις - Στάσεις Εργασίας)

24ωρη Γενική Απεργία ΑΔΕΔΥ - 16/6/2021

Διαμαρτυρία για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς (βλ. Αλληλογραφία - Εξερχόμενα)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΚΚ (ΒΛ. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ)
Ημερολόγιο