Ημ/νια Θέμα Αρχείο

31/12/2014

Επείγουσες διορθώσεις επί των Αποφάσεων κατανομής και τοποθέτησης των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κρά

Αρχείο

31/12/2014

Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης

Αρχείο

29/12/2014

Ενημέρωση για τον Νόμο 4315/2014 που δίνει την δυνατότητα στους πρωην δημοτικούς αστυνομικούς να παρ

Αρχείο

18/12/2014

Αποτελέσματα εκλογών αιρετών μελών Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης

Αρχείο

13/11/2014

Κατάθεση τροπολογίας για τον Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αρχείο

11/11/2014

Κατανομή και κατάταξη του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης

Αρχείο

06/11/2014

Μετακινήσεις υπαλλήλων

Αρχείο

31/10/2014

Αλλαγή ημερομηνίας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Αρχείο

30/10/2014

Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για αντιμετώπιση ιού Ebola

Αρχείο

30/10/2014

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Αρχείο

30/10/2014

Απόρριψη αιτήματος χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής σε σωφ/κό υπάλληλο

Αρχείο

25/9/2014

Απόφαση 44ου Τακτικού Συνεδρίου για τις εισφορές μελών

Αρχείο

25/09/2014

Ενημερωτικό Σημείωμα για ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό π. Δημοτικών Αστυνομικών στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης

Αρχείο

05/09/2014

Νέα απάντηση στο έγγραφο της ΠΟΥΕΦ

Αρχείο

28/8/2014

Ενημέρωση για την πορεία της αξιολόγησης

Αρχείο

28/7/2014

Απάντηση ΠΟΥΕΦ για πρόσκληση σε κοινές διεκδικήσεις

Αρχείο

15/07/2014

Προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων

Αρχείο

14/07/2014

Επιστολή για την δυνατότητα παραμονής των πρώην δημοτικών αστυνομικών στα καταστήματα κράτησης

Αρχείο

8/7/2014

Αντικαταστάσεις Συνέδρων ΟΣΥΕ

Αρχείο

08/07/2014

Πρόγραμμα 44ου Τακτικού Συνεδρίου ΟΣΥΕ

Αρχείο

7/7/2014

Σύγκληση Δ.Σ ΟΣΥΕ 10/7/2014

Αρχείο

7/7/2014

Πρόσκληση Ελεκτικής Επιτροπής ΟΣΥΕ για έλεγχο ταμείου

Αρχείο

16/06/2014

Δημοσίευση ΚΥΑ για νυχτερινά - εξαιρέσιμα ΒΆ εξαμήνου 2014

Αρχείο

02/06/2014

Χορήγηση Κανονικής ¶δειας στους νέους συναδέλφους (π. Δημ/κούς Αστ/κούς)

Αρχείο

15/05/2014

Τροποποιήσεις στην Υπερωριακή Εργασία κλπ

Αρχείο

12/5/2014

Σημεία Εξυπηρέτησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ για ασφαλισμένους τ. ΟΠΑΔ

Αρχείο

12/5/2014

Απάντηση ΥΔΜΕΔ για βαθμολογική/ μισθολογική αναγνώριση στον ιδιωτικό τομέα

Αρχείο

07/05/2014

Αύξηση πιστώσεων νυκτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας

Αρχείο

02/05/2014

Έκπτωση για τους τεχνικούς ελέγχους οχημάτων στην εταιρία Mr.KTEO

Αρχείο

02/05/2014

Ένταξη των σωφρονιστικών υπαλλήλων στους δικαιούχους μειωμένου εισιτήριου για το μουσείο της Ακρόπολ

Αρχείο

02/05/2014

Εκπτώσεις σε προγράμματα Vodafone

Αρχείο

2/5/2014

Παράταση νέων εκθέσεων αξιολόγησης

Αρχείο

25/4/2014

Αίτημα για εκλογική αποζημίωση (Ευρωεκλογές 2014)

Αρχείο

28/4/2014

Υπουργική Απόφαση εμφάνισης π. Δημοτ. Αστυν. στα Καταστήματα Κράτησης

Αρχείο

25/4/2014

Κανονική ¶δεια κατά το διάστημα των εκλογών

Αρχείο

25/4/2014

Υπουργική Απόφαση απογευματινής υπερωριακής εργασίας Β εξαμήνου 2014

Αρχείο

14/4/2014

Εγκύκλιος ΥΔΜΕΔ για αξιολόγηση προσωπικού

Αρχείο

14/4/2014

Κατάργηση ΟΠΑΔ και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Αρχείο

10/3/2014

Έγγραφο προς Γεν. Γραμματέα Υπ. Δικ/νης για οφειλόμενα νυκτερινά 2013

Αρχείο

5/3/2014

Ενημερωτίκο σήμειωμα Ν.4242/2014 άρθρο 19 (αποφυλάκιση ασθενών κρατουμένων)

Αρχείο

28/02/2014

Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Αρχείο

19/2/2014

¶δεια ανατροφής τέκνου (ΥΔΜΕΔ)

Αρχείο

19/2/2014

Μεταφορά Κανονικής ¶δειας

Αρχείο

11/2/2014

Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ ΟΣΥΕ

Αρχείο

11/2/2014

Κοινοποίηση απάντησης Υπ. Δικαιοσύνης για παραχώρηση φύλαξης σε ιδιώτες

Αρχείο

7/2/2014

Κοινοποίηση απάντησης Υπ. Δημοσ. Τάξεως για παραχώρηση φύλαξης σε ιδιώτες

Αρχείο

04/02/2014

Κοινοποίηση νυχτερινών κτλ. 1/1/2013 έως 21/2/2013 και 1/4/2013 έως 8/4/2013

Αρχείο

20/01/2014

Έκδοση απόφασης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (πικέτα)

Αρχείο

16/01/2014

Ενημέρωση για ερώτηση βουλευτών για παραχώρηση φύλαξης σε ιδιώτες

Αρχείο

16/01/2014

Ενημέρωση για απάντηση Υπουργού Δικ/σύνης σχετικά με συνθήκες εργασίας σωφρονιστικών υπαλλήλων

Αρχείο


Τελευταία Νέα

Αίτημα επίσπευσης του διαγωνσιμού 6Κ/2018 (βλ. Αλληλογραφία - Εξερχόμενα)

Δελτίο Τύπου ΟΣΥΕ για την κατάσταση στις Φυλακές (22/9/2020 βλ. Δελτία Τύπου)

Δελτίο Τύπου ΟΣΥΕ για τις απαγορεύσεις ειδικών αδειών από την Γενική Γραμματέα (βλ. Δελτία Τύπου 28/9/2020)

Επαναλαμβανόμενες ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΥΕ (βλ. Κινητοποιήσεις - Στάσεις Εργασίας)

24ωρη Γενική Απεργία ΑΔΕΔΥ - 16/6/2021

Διαμαρτυρία για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς (βλ. Αλληλογραφία - Εξερχόμενα)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΚΚ (ΒΛ. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ)
Ημερολόγιο